Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων

To My Milupa Shop είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση στο καταναλωτικό κοινό προϊόντων βρεφικής διατροφής Milupa, το οποίο δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία «NUMIL ΗΕLLAS EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και διακριτικό τίτλο «NUMIL Hellas A.E.» που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά (Παράδρομος 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2), με ΑΦΜ 094446311 και αριθμό ΓΕΜΗ 002325201000 (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»).

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο eshop.milupa.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») και η αγορά προϊόντων μέσω αυτού διέπονται από τους παρόντες ειδικούς Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων (εφεξής οι «Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων» ή οι «Όροι»). Οι όροι αυτοί ισχύουν σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies και ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα πωλήσεων, χρήσης του ιστοτόπου, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφάλισης απορρήτου και τη χρήση cookies και διαχείριση των επιλογών και προτιμήσεων των επισκεπτών, κατά περίπτωση ειδικότερα.

Καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων που συνάπτεται με το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (το Φαρμακείο). Εάν δε συμφωνείτε, εν μέρει ή όλω, με τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να απόσχετε από την επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας ρητή αποδοχή των Όρων, την οποία δηλώνετε με την επιλογή του σχετικού πεδίου.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Πώλησης Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τη διαδικασία αγοράς και τα πωλούμενα προϊόντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail support.milupagr@danone.com

Γενικοί Όροι

1. «Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιτρέπει αγορές μέσω της λειτουργίας «αγορά ως επισκέπτης». Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί να συμπληρωθούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας.

2. Η παράδοση παραγγελιών είναι δυνατή μόνο προς καταναλωτές με διεύθυνση παράδοσης εντός της Ελλάδος.

3. Η επεξεργασία, εκτέλεση και παράδοση παραγγελιών που υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και είσπραξης της πληρωμής και της έκδοσης των αναγκαίων παραστατικών, γίνεται από τo Φαρμακείο , στο όνομα, για λογαριασμό του και με δική του ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε πρόβλημα ή ερώτηση σχετικά με την παραγγελία σας και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία, και το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10564, 210 3257388.

Διαδικασία Υποβολής Παραγγελίας

1. Για να υποβάλετε μια παραγγελία, θα πρέπει, αφού εισέλθετε στο λογαριασμό σας, να συμπληρώσει με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα πεδία στην ειδική φόρμα παραγγελίας και να πατήσετε την ένδειξη «Έγκριση Πληρωμής». Εάν δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία, δεν μπορείτε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της παραγγελίας. Στο τελευταία στάδιο πριν από την οριστική υποβολή της παραγγελίας, καθίσταται διαθέσιμη η προεπισκόπηση της παραγγελίας σας.

2. Μετά την υποβολή της παραγγελίας, αποστέλλεται e-mail από την Εταιρεία που επιβεβαιώνει την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Το ανωτέρω email δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή. Οι παραγγελίες σας τελούν υπό την αίρεση αποδοχής τους από το Φαρμακείο.

Αποδοχή Παραγγελίας

1. Η σύμβαση για την πώληση και αγορά αγαθών σύμφωνα με την παραγγελία που έχετε υποβάλει θεωρείται συναφθείσα μόνο κατόπιν της εκ μέρους του Φαρμακείου αποδοχής της παραγγελίας σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η παρουσίαση των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελεί απλώς πρόσκληση για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης από εσάς μέσω της υποβολής παραγγελίας εκ μέρους σας.

2. Το Φαρμακείο αποδέχεται τηλεφωνικώς την παραγγελία, επικοινωνώντας μαζί σας στα στοιχεία, που έχετε καταχωρήσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

3. Παράλληλα, η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» γίνεται και γραπτώς μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, στα στοιχεία, που έχετε καταχωρήσει κατά την παραγγελία σας. Η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» περιγράφει με δεσμευτικό τρόπο τους όρους πώλησης και αγοράς που εκτίθενται σε αυτή και συγκεκριμένα τα πωληθέντα προϊόντα, τις ποσότητες, την τιμή και το συνολικό κόστος των προϊόντων, το κόστος μεταφορικών και τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

Παράδοση

1. Το Φαρμακείο σας ενημερώνει μέσω τηλεφωνικά για την εκτέλεση καθώς και την αποστολή της παραγγελία σας.

2. Η παράδοση της παραγγελίας σας γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει με την παραγγελία σας. Το Φαρμακείο δεν ευθύνεται για την αδυναμία παράδοσης παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή η διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

3. Οι παραδόσεις παραγγελιών γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τυχόν εξαιρετικών περιστάσεων, ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών εντός Αττικής κυμαίνεται σε 2 εργάσιμες ημέρες από την επομένη εργάσιμη ημέρα της λήψη της εκάστοτε παραγγελίας. Για παραγγελίες εκτός Αττικής, το χρονικό διάστημα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία (π.χ. δυσπρόσιτες περιοχές). Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

4. Για παραδόσεις εντός Αττικής και εκτός Αττικής δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής, όταν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 50€, ενώ οι παραδόσεις με αξία παραγγελίας μικρότερης των 50€ συνεπάγονται κόστος μεταφορικών, το οποίο βαρύνει εσάς και σας γνωστοποιείται κατά την υποβολή της παραγγελίας.

5. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας οφείλετε να ελέγξετε αν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα προϊόντα της παραγγελίας σας, όπως αυτή μπορεί να έχει διαμορφωθεί τελικώς.

6. Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη κατοχή των προϊόντων, όπως αυτό αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης. Από την παράδοση της παραγγελία σας και την παραλαβή της, φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για τα προϊόντα.

7. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παράδοση της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Εάν δεν βρίσκεστε στο σημείο παράδοσης κατά τη στιγμή της παράδοσης, είτε θα λάβετε κλήση για συνεννόηση παράδοσης απότο Φαρμακείο , είτε ο μεταφορέας θα αφήσει σε εσάς ένα σημείωμα που θα εξηγεί τι πρέπει να κάνετε για να παραλάβετε την παραγγελία σας. Εάν μετά την πάροδο 15 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση εξακολουθεί να μην έχει παραδοθεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητά σας, θα θεωρήσουμε ότι η μεταξύ μας σύμβαση έχει λυθεί και θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, αφαιρώντας από το καταβληθέν το ποσό των πέντε (5) Ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το διαχειριστικό κόστος που προέκυψε.

Τιμές

1. Οι αναγραφόμενες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα τιμές πώλησης συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν κόστος μεταφοράς, εφόσον προκύψει.

2. Το Φαρμακείο διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των αναγραφόμενων τιμών κατά την κρίση της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.

3. Η χρέωσή σας γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας (με την εξαίρεση της περίπτωσης προφανούς σφάλματος που προβλέπεται κατωτέρω), ακόμα και αν μετά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας έχουν διαφοροποιηθεί.

4. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα, ακόμα και μετά την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους μας. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή θα έχετε τη δυνατότητα είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας είτε να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη τιμή.

5. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στο πλαίσιο προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας θα βασίζεται στην τιμή με την οποία αγοράστηκαν.

Τρόπος πληρωμής

1. Όλες οι πληρωμές προς το Φαρμακείο θα γίνονται σε Eυρώ (€).

2. Η πληρωμή είναι δυνατή με αντικαταβολή, τραπεζική κατάθεση ή χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Ειδικότερα:
α) Η πληρωμή της παραγγελίας με αντικαταβολή γίνεται με καταβολή μετρητών στον υπάλληλο της μεταφορικής για λογαριασμό του Φαρμακείου , είτε της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση στη διεύθυνση αποστολής. Το επιπρόσθετο κόστος πληρωμής με αντικαταβολή διαμορφώνεται σε 2€.
β) Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προβείτε στην εξόφληση της παραγγελίας σας με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa ή Μastercard, οπότε και γίνεται αυτόματα δέσμευση του ποσού αγοράς. Για την μεγαλύτερη ασφάλεια της συναλλαγής, οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας ALPHA BANK . Ειδικότερα, ο χρήστης μεταφέρεται αυτόματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας ALPHA BANK, στο οποίο τα στοιχεία υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της συναλλαγής, δε διατηρεί με οποιαδήποτε μορφή στοιχεία της κάρτας και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής σας έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας. Επίσης, το Φαρμακείο δεν φέρει ευθύνη αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει ή καθυστερήσει να εγκρίνει την πληρωμή.
γ) Αν επιλέξετε πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει εντός 3 εργασίμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας να καταθέσετε το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας σας (πλέον των μεταφορικών) σε ένα από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς, που διατηρούνται στην αντίστοιχη τράπεζα, με αιτιολογία τον αριθμό παραγγελίας, και ονοματεπώνυμο:
1. ALPHA BANK
101 00 2320 023093
IBAN: GR67 0140 1010 1010 0232 0023 093
2. EUROBANK
0026 0096 11 0200586760
IBAN :GR5502600960000110200586760
3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10400798202
IBAN: GR5901101040000010400798202
Μόνο μετά την είσπραξη του τιμήματος, το Φαρμακείο θα προχωρήσει στην αποδοχή της παραγγελίας σας. Αν το τίμημα δεν καταβληθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η παραγγελία θα θεωρηθεί ακυρωθείσα.

3. Η χρέωση της κάρτας ή του λογαριασμού σας πραγματοποιείται αφού η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση.

4. Με την αποστολή της παραγγελίας το Φαρμακείο θα εκδίδει απόδειξη, την οποία θα σας παρέχει σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή.

5. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη αποδοχή της παραγγελίας τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στο ακέραιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή σας.

Προϊόντα

1. Η Εταιρεία φροντίζει να υπάρχουν στο μέτρο του δυνατού ακριβείς και ενημερωμένες φωτογραφίες και περιγραφές των προϊόντων. Σημεία που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή άλλες ενδείξεις που μεταβάλλονται είναι αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο λήψης της φωτογραφίας και ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί.

2. Τα πωλούμενα προϊόντα έχουν τη συνήθη διάρκεια ζωής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών.

3. Η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της του παραγωγού και το Φαρμακείο ως πωλητής, εγγυώνται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι ασφαλή, κατάλληλα προς κατανάλωση και συμμορφούμενα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς τους.

4. Το Φαρμακείο δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Επιπλέον, παρότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων, επιφυλασσόμαστε αναφορικά με τη εγκυρότητα της εμφανιζόμενης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ένδειξης διαθεσιμότητας των προϊόντων.

Ακύρωση και Τροποποίηση Παραγγελίας

1. Μετά την αποδοχή της παραγγελίας από το Φαρμακείο έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας, που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, επιλέγοντας το πεδίο ‘Επικοινωνία με φαρμακείο Β.Μαραγκός’ , στο σύνολο ή ως προς ένα μέρος της, αζημίως μέχρι το χρονικό σημείο που αυτή έχει δρομολογηθεί προς αποστολή. Αν θέλετε ακυρώσετε παραγγελία που έχει δρομολογηθεί προς αποστολή, τότε επωμίζεστε κόστος ακύρωσης το οποίο ανέρχεται σε πέντε (5) €.

2. Οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας δίνει στο Φαρμακείο το δικαίωμα, ακόμα και μετά την αποδοχή της παραγγελίας, αζημίως, να ακυρώσει την παραγγελία ή να αναβάλει την εκτέλεση ή παράδοση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής σας.

3. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας, το Φαρμακείο θα σας ενημερώνει εγκαίρως για την καθυστέρηση και τη νέα ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή θα έχετε δικαίωμα να αξιώσετε την αντικατάσταση των μη διαθέσιμων προϊόντων με άλλα αντίστοιχα προϊόντα ίσης αξίας, την μερική εκτέλεση της παραγγελίας σας ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Επιστροφή Προϊόντων

1. Έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε χωρίς δική σας επιβάρυνση την επιστροφή προϊόντων που δε φέρουν τις συμφωνημένες ιδιότητες (πχ. παραδόθηκαν λάθος προϊόντα, η ποσότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στη συμφωνηθείσα) ή είναι ελαττωματικά (πχ. ληγμένα, αλλοιωμένα, φέρουν χτυπημένες/κατεστραμμένες συσκευασίες).

2. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, κατόπιν επικοινωνίας σας με το Φαρμακείο συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας, που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, επιλέγοντας το πεδίο ‘Επικοινωνία με φαρμακείο Β.Μαραγκός’, με παραλαβή αυτών από τη διεύθυνση παράδοσης. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές.

3. Στην περιπτώσεις αυτές, έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε είτε επιστροφή της αξίας των προϊόντων αυτών στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής είτε αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων.

Υπαναχώρηση

1. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την μεταξύ μας σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, οπότε και θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς (εκτός από τα έξοδα παράδοσης). Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται κατόπιν επικοινωνίας σας με το Φαρμακείο , συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας, που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, επιλέγοντας το πεδίο ‘Επικοινωνία με φαρμακείο Β.Μαραγκός’, και με παραλαβή αυτών από τη διεύθυνση παράδοσης.

Γενικά

1. Το Φαρμακείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων οποτεδήποτε. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις παραγγελίες, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί.

2. Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των Όρων Ηλεκτρονικών Πωλήσεων δε θα συνεπάγεται την ακυρότητα των υπολοίπων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε τυχόν αναφυόμενη μεταξύ των μερών διαφορά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015. Ως εκ τούτου, δικαιούσθε να επιδιώξετε διευθέτηση της καταναλωτικής σας διαφοράς μαζί μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών που είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.